Rezistenca civile në fund të viteve 1980 dhe gjatë viteve 1990

Minatorët duke protestuar me foton e Josip Broz Titos në Prishtinë në vitin 1989
Protesta e Minatorëve në Stari Trg 1989
 Duartrokitje në seancën e Këshillit Ekzekutiv të Kosovës, pas miratimit të vendimit për transferimin e një pjese të kompetencave tek autoritetet republikane
 Stari Trg 1989
Azem Vlasi pas lirimit nga paraburgimi në vitin 1990
 Demostratat në vitin 1990
 Stari Trg 1989
Azem Vlasi pas lirimit nga paraburgimi në vitin 1990
 Demostratat në vitin 1990
azeta ‘Bujku’ për referendumin e vitit 1991.
Autonomia e kosovës, 1989

Intervistë me SLAVICA JOVANOVIĆ, e cila punoi në Kosovë gjatë viteve 90.

Intervistë me MIHANE SALIHU – BALA, një nga organizatorët e protestave studentore të vitit 1997.