Ri-pushtimi/ri-çlirimi i Kosovës më 1945

Film: Jugosllavia në Luftën e Dytë Botërore – SELIDBA

Ky film diskuton, mes tjerash, se përse u vendosë administrimi ushtarak në Kosovë, Backa dhe Banat

Regjisor: Milan Kundaković

Radio-Televizioni i Serbisë

Intervistë me Shaban Pajaziti i cili mbijetoi Masakrën e Tivarit/Barit.

http://oralhistorykosovo.org/shaban-pajaziti/

Boro dhe Ramiz

Dy miq, Boro, malazez dhe Ramizi, shqiptar, të dy anëtarë të Lidhjes së Komunistëve të Jugosllavisë dhe partizanë, që u kapën dhe u vranë së bashku nga forcat italiane dhe Balli Kombëtar në vitin 1943. Ata refuzuan të ndaheshin dhe u ekzekutuan duke mbajtur njëri-tjetrin afër Landovicës.

Boro-i-Ramiz (1)
Faqja e parë e Gazetës Zyrtare të Federatës së Republikës Popullore të Jugosllavisë, shpalli ndalimin e kthimit të serbëve në Kosovë në vitin 1945
Partizanët në zonën e Leposaviqit
1943 Rezoluta e Bujanit
Gazeta Zani organ i Frontit të Përbashkët Antifashist Nacional-Çlirimtar të Kosovës e të Metohis