Proglašenje nezaviosnosti Kosova 2008.

Biće dovršen kasnije.